Gran.hnojivo ENSIN 26-0-0+13S/25kg 48ks-pal

25.75  vrátane DPH

Síran amonný s dusičnanem amonným s

inhibitorem nitrifikace 

dikyandiamidDCD a 1,2,4 triazolTZ.

Hnojivo se získává chemickou reakcí dusičnanu amonného se

síranem amonným aidá

ním inhibitorů

nitrifikace

. Granule jsou povrchově upravené a zelené barvy.

Granulometrické složení

:

částice nad 10 mm

0 % hm.

částice 25 mm

min. 90% hm.

částice pod 1 mm

max. 1% hm.

Doporučené dávkování

:

Dusíkaté hnojivo s vyšším obsahem

síry a

inhibito

ry

nitrifikace

DCD a

TZ,

inhibující biologickou oxidaci čpavkového dusíku na dusičnanový dusík v

půdě, je vhodné pro

základní hnojení

j

ako

i

pro p

ř

ihnojení plodin během vegetace, které mají vysoké nároky na síru. Jsou

to ozimá

ř

epka, slunečnice roční, okopaniny,

obilniny a zelenina

hlavně

cibulová a

listová.

Plodina

Regenerační hnojení

Produkční hnojení

Pšenice   

230380 kg/ha         

230380 kg/ha

Řepka

olejka

460760 kg/ha

Brambory

460540 kg/ha

Kukuřice

500760 kg/ha

(dávky mají jen informativní charakter, p

ř

esné dávky jsou závislé od

složení

půdy)

Pokyny pro bezpečnost a

ochranu zdraví při práci:

Při práci s

hnojivem

nejíst

, nepít, nekouřit

a

dodržet zásady osobní hygieny.

Podmínky

skladování

:

Výrobci, dovozci, distributoři, kteří skladují hnojiva, jsou povinni:

a)

hnojiva uskladňovat odděleně a označit je trvalým a čitelným způsobem,

b)

zabezpečit, aby nenastalo míšení hnojiv s jinými látkami,

c)

průběžně vézt evidenci o příjmu, výdaji a mn

ožství hnojiv.

Výrobek se musí skladovat v originálních neporušených a uzavřených obalech, v suchých, hygienicky

čistých, dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticid a

obalů od těchto látek.

Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby v původních neporušených obalech.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 768100  Kategória: , , ,

Popis

Síran amonný s dusičnanem amonným s

inhibitorem nitrifikace 

dikyandiamidDCD a 1,2,4 triazolTZ.

Hnojivo se získává chemickou reakcí dusičnanu amonného se

síranem amonným aidá

ním inhibitorů

nitrifikace

. Granule jsou povrchově upravené a zelené barvy.

Granulometrické složení

:

částice nad 10 mm

0 % hm.

částice 25 mm

min. 90% hm.

částice pod 1 mm

max. 1% hm.

Doporučené dávkování

:

Dusíkaté hnojivo s vyšším obsahem

síry a

inhibito

ry

nitrifikace

DCD a

TZ,

inhibující biologickou oxidaci čpavkového dusíku na dusičnanový dusík v

půdě, je vhodné pro

základní hnojení

j

ako

i

pro p

ř

ihnojení plodin během vegetace, které mají vysoké nároky na síru. Jsou

to ozimá

ř

epka, slunečnice roční, okopaniny,

obilniny a zelenina

hlavně

cibulová a

listová.

Plodina

Regenerační hnojení

Produkční hnojení

Pšenice   

230380 kg/ha         

230380 kg/ha

Řepka

olejka

460760 kg/ha

Brambory

460540 kg/ha

Kukuřice

500760 kg/ha

(dávky mají jen informativní charakter, p

ř

esné dávky jsou závislé od

složení

půdy)

Pokyny pro bezpečnost a

ochranu zdraví při práci:

Při práci s

hnojivem

nejíst

, nepít, nekouřit

a

dodržet zásady osobní hygieny.

Podmínky

skladování

:

Výrobci, dovozci, distributoři, kteří skladují hnojiva, jsou povinni:

a)

hnojiva uskladňovat odděleně a označit je trvalým a čitelným způsobem,

b)

zabezpečit, aby nenastalo míšení hnojiv s jinými látkami,

c)

průběžně vézt evidenci o příjmu, výdaji a mn

ožství hnojiv.

Výrobek se musí skladovat v originálních neporušených a uzavřených obalech, v suchých, hygienicky

čistých, dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticid a

obalů od těchto látek.

Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby v původních neporušených obalech.