Drenážne čerpadlo XKS-750PW

86.19  vrátane DPH

XKS sú jednostupňové ponorné motorové čerpadlá vhodné predovšetkým na čerpanie mierne znečistenej vody.

Čerpadlá môžu čerpať vodu s obmedzeným obsahom pevných látok, max 8 mm avšak bez kameňov a podobných prímesí, aby nedošlo k upchatiu alebo znečisteniu čerpadla.

Čerpadlá môžu byť prevádzkované v automatickom, alebo ručnom režime, sú vhodné pre pevnú inštaláciu ako aj pre prenosné použitie.

Čerpadlo je vhodné pre nasledujúce oblasti použitia:

*  Doprava úžitkovej vody z práčovní

*  Doprava vody z nízko položených častí budov do kanalizácie.

*  Odčerpávanie zaplavených pivníc

*  Odčerpávanie dažďovej vody zo zberných šácht.

*  Vyprázdňovanie bazénov a ozdobných rybníkov.

Popis

XKS sú jednostupňové ponorné motorové čerpadlá vhodné predovšetkým na čerpanie mierne znečistenej vody.

Čerpadlá môžu čerpať vodu s obmedzeným obsahom pevných látok, max 8 mm avšak bez kameňov a podobných prímesí, aby nedošlo k upchatiu alebo znečisteniu čerpadla.

Čerpadlá môžu byť prevádzkované v automatickom, alebo ručnom režime, sú vhodné pre pevnú inštaláciu ako aj pre prenosné použitie.

Čerpadlo je vhodné pre nasledujúce oblasti použitia:

*  Doprava úžitkovej vody z práčovní

*  Doprava vody z nízko položených častí budov do kanalizácie.

*  Odčerpávanie zaplavených pivníc

*  Odčerpávanie dažďovej vody zo zberných šácht.

*  Vyprázdňovanie bazénov a ozdobných rybníkov.